Family Coffee กาแฟแฟมิลี่

ราคาปกติ:1,500.00บาท
ราคา:295.00บาท
สินค้าพร้อมจัดส่ง
สั่งซื้อสินค้า
Rating:4.92, Votes:3712

สายเจ ต้องมา ❤️ เจปีนี้ !  ไม่ต้องอด
กาแฟดี ก็ดื่มได้ ดื่มเลย แฟมิลี่ คอฟฟี่
ดื่มดี ไม่มี อ้ ว น ⚡️ ไม่มีน้ำตาล ❌ ไม่มีทรานส์

ใกล้เจ แล้ว อย่าลืม ตุน ! 
ดื่มเจ ไม่มีอ้ ว น

แฟมิลี่ คอฟฟี่ ✨ กาแฟดี๋ดี มีพลูคาว🍀 ดื่มดี  ไม่มี อ้  ว  น 

รสชาติกลมกล่อม เข้าถึงทุกระดับ 💎

ดื่มกันยา วววว ได้ตลอดปี
สู ต ร  เ   จ  !

❌ ไ ม่ มี น้ำ ต า ล
❌ ไ ม่ มี ไ ข มั น ท ร า น ส์
❌ 0% ค อ เ ล ส เ ต อ ร อ ล

F A M I L Y   C O F F E E
•••••••••••••••••••••••
                      ไม่มี น้ำตาล😮
✨✨✨✨ดื่มดี  เพื่อสุขภาพ✨✨✨✨✨
                          N0 Trans...
✨✨✨ปราศจาก  ไขมันทรานส์✨✨✨✨
                   O% เรื่องความO้วน
✨✨✨✨✨

เคล็ดไม่ลับ 😚

📌 ดื่มก่อนอาหาร 15 นาที (ครึ่งซอง) 
และหลังอาหาร (ครึ่งซอง)
ล ด ค ว า ม อ ย า ก อ า ห า ร ไ ด้

📌 ดื่มหลังอาหาร 1 ซอง
บำรุงสุขภาพ ดื่มได้ทุกเพศ ทุกวัน

#กาแฟเจ #แฟมิลี่คอฟฟี่ #Family 

Top